Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
инж. Венетка Манолова Василева - Димитрова

Организатор учебна дейност


e-mail: Veni0403@abv.bg
    Инж. Венетка Василева - Димитрова е завършила ВХТИ София, сега (Химикотехнологичен и металургичен университет, София) специалност : "Технология на текстилното облагородяване". Защитила дипломна работа на тема: "Получаване на чист млякокоагулиращ ензим от Бацилус Мезентерикус Щам-76 и изследване влиянието на калций в каталитичния акт." Има 1 бр. публикувана статия по темата съвместно с проф. Б. Месроб и н.с Ст. Стоева.
Работи в ХТМУ като инж. химик в катедра "ЦНИЛ" по чл.64, после преминава на постоянна длъжност в катедра "Технология и преработка на пластмасите", сега "Полимерно инженерство" където започва дисертабилна тема "Получаване на карбонови влакна за използване в стоматологията". След заболяване е преназначена като Организатор учебна дейност в катедра "Икономика и стопанско управление". Занимава се с цялостната координация, осигуряване и организацията на учебния процес.
Чувствата и изживяванията си излива в писане на стихове за празници, рождени дни на колеги и приятели и др. С творческата си дейност създава лека и приятна атмосфера, както и цели да понижи напрежението в катедрата поради голямото аудиторно натоварване на колегите.