Flash

Доц., инж., Димитър Тенчев, д-р по икономика

Р-л катедра


e-mail: dtenchev@mail.bg
    Димитър Тенчев е завършил ВХТИ София, сега (Химикотехнологичен и металургичен университет, София) специалност Автоматизация на производството. Тема на дипломната разработка е Оптимизиране на температурното поле в нагревателен кладенец за нагряване на метални блокове.
Работи като специалист в институт по автоматизация на металургични процеси и участва в инженерингови проекти на големи металургични предприятия в страната.
От 1986 година работи последователно като асистент, главен асистент и доцент в катедра "Икономика и стопанско управление" при ХТМУ София.
Провел е шестмесечна специализация по Управление на качеството в Технически университет Айндховен, Холандия и Институт на Филипс по управление на качеството. Там подготвя своята дисертация на тема "QFD Quality Function Deployment Разгръщане на функцията на качеството - подход за управление на качеството" и работи по проблематиката с фирма Rampersad Automation Center.
От 1992 година работи като консултант на свободна практика. Участвал е в консултирането на над 50 фирми в страната в области като Управление на качеството, Управление на операциите, Управление на материалните ресурси и логистика, Маркетингови проучвания, Управление на проекти, Управление на ремонта и поддръжката. Извън България е консултирал фирми от Сърбия и Черна гора по логистика и Управление на операциите.
Участвал е в шест международни проекта като чрез тях е специализирал Управление на операциите и качеството, Маркетинг, Логистика, Тотална поддръжка на оборудването в Шотландия, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Холандия и др.
Има издадени около 20 научно практически и учебни пособия по мениджмънт и над 20 статии в научни списания.
Преподавал е отворени учебни курсове с различни образователни институции в сходни направления. Водил е вътрешнофирмени курсове в производствени предприятия и фирми за услуги.
Бил и председател на борда на директорите на завод за хладина техника "Фриго ХМ" АД град Сливница.
Разполага с богат опит както в преподаването в групи, така и в индивидуален коучинг и пряко управленско консултиране в цитираните по горе области.
Copyright © ХТМУ - ИСУ