Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
гл. ас., д-р Мария Симова
    Завършила е УНСС, специалност Икономическа социология. Защитила докторска дисертация по Икономика и управление през 2002 г.  на тема: „Фирмена култура” в предприятия с химически производства. Постъпва в катедрата през 1991 г. Предпочита междуличностните отношения пред точните цифри в икономиката и като привърженик на ирационалните методи в управлението преподава учебните дисциплини: Фирмена култура, Бизнес-комуникации и връзки с обществеността и Бизнес-етика. Има над 35 публикации и три учебни помагала в областта на управлението. Преподава също и учебните дисциплини: Икономика и мениджмънт /за студентите от другите специалности/. 
Дейността на катедрата определя чрез мотото “Никой не е съвършен, но ние се стремим към това”.