Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Доц., д-р Илия Владимиров Милчев
    Доц. Илия Милчев е преподавател в Химикотехнологичен и металургичен университет. Завършил е Висшия икономически институт - София и Московския институт по управление.
    Преподава дисциплините Икономика и мениджмънт, Търговско и финансово право, Стопанско и трудово право, Финанси и др.
    Автор и съавтор е на над 100 монографии, студии, статии, учебници и учебни помагала.