Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
ас., д-р, инж. Радислава Косева


e-mail: redkosseva@abv.bg
    Завършва висше образование и се дипломира като магистър инженер-химик в ХТМУ през 1986 г. През 1993 г. защитава докторска дисертация на тема "Изследване и усъвършенстване на критериите за оценка на качествената страна на изобретенията". През 1997-98 г. завършва второ висше образование по специалност "Право",  дипломира се като магистър-юрист и придобива юридическа правоспособност. Работила е като експерт в областта на експертизата на изобретенията и като юрисконсулт  в Правен отдел на Патентно ведомство на Република България. Адвокат при Софийска адвокатска колегия, регистриран представител по индустриална собственост пред Патентно ведомство на РБ, европейски патентен представител и европейски представител за марки и дизайни. В ХТМУ е хонорован асистент от 1996 г, а като редовен асистент е назначена през 2010 г.