Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Девизът на катедра „Икономика и стопанско управление" е:

ИЗУЧАВАЙ, СЪЗДАВАЙ, УПРАВЛЯВАЙ!

Ние създаваме успешни , ефективни и ефикасни мениджъри за всички сектори в икономиката.
Нашето богатство са членовете на катедрата с техните познания и опит.
Нашата цел е създаване на високо квалифицирани и успешно реализирали се инженер - мениджъри.