Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ

Flash

Изучавай!
Изучавай явленията и процесите, откривай връзките
и закономерностите. Научи се да се информираш -
да търсиш нужната информация и да информираш -
да даваш нужната информация.
Бъди точен и борбен.
Научи се да познаваш света.

Създавай!
Систематизирай наученото, виж кое е най-важното за
момента, октрий причинно-следствените връзки, разкрий
закономерностите, направи си съответните изводи!
Претвори наученото в практиката. Бъди творец.
Създай свят, който да разкрива твоите знания и умения.

Управлявай!
Управлявай процесите и хората така, както са ти
показали информацията и закономерностите.
Управлявай така, както ти разкрива опитът,
но управлявай така, както го изисква душата ти.
Това са нашите ценности!
Ние ги отстояваме и нашата основна цел е да ги предадем
на нашите студенти така, че те да ги превърнат в свои ценности.